Plan lekcji
Oddziały
1Ta 1TMRiA + TŻiUG 1Tb 1TI 1Tc 1TL 1BS1 1MOPiMR 2Tap 2TMRiA 2Tbp 2TI+TL 2Tcp 2TPS+TŻiUG 2Tag 2TMRiA 2Tbg 2TI 2Tcg 2TPS+TŻiUG 2Tdg 2TL 2BSp 2MOPiMR 2BSg 2MOPiMR 3Ta 3TMR 3Tb 3TL+TI+TŻ 4Ta 4TMRiA+TŻiUG 4Tb 4TL+TI
Nauczyciele
JB BP DA FO DF FG
RG GO KG KL KK KU
JK KW MK GM RN NK
OJ JO PA IP EP PE
PP JR ST MS SJ SL
SS SZ SK WR WY
Sale
11 Historia 16 Chemia 17 J. angielski 19 J. polski 23 Żywienie 24 Matematyka
25 Matematyka 26 Logistyka 27 Informatyka 31 Biologia 30 J. niemiecki 35 Ekonomika
36 Informatyka 37 Informatyka 40 J. angielski 41 J. polski 42 J. angielski 43 Religia
44 BHP w1 Wołoch w2 Rzadkowski w3 Fundament w4 Styczeń w5 Obróbka
w6 Mechaniczna w7 Szczęsny pk Prac. kelnerska pż Prac. żywienia sg Sala gimnastyczna si Siłownia
wf Sala gimnastyczna