Rekrutacja online - OMIKRON

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022

Technika:

  Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej Technik Mechanizacji Rolnictwa i AgrotronikiTechnik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Technik Pojazdów SamochodowychTechnik InformatykTechnik Logistyk

Technik Architektury Krajobrazu

Branżowa Szkoła I i II Stopnia:

Wielozawodowa Mechanik-Operator Pojazdów i Maszyn RolniczychMechanik Pojazdów Samochodowych

Kucharz

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

ROL.04. - 3 semestryROL.10. - 1 semestr

 

Centrum Kompetencji Zawodowych